Spawarka światłowodowa

Spawarka światłowodowa - (ang. fusion splicer) - urządzenie służące do łączenia włókien kabla światłowodowego poprzez zgrzanie specjalnie przygotowanych końcówek w łuku elektrycznym. Łuk elektryczny pozwala na wstępne wygrzanie włókien, wykonanie spawu i końcowe wygrzanie spawu celem eliminacji naprężeń. Zespawane włókna chroni się termokurczliwymi osłonkami a całość połączenia umieszcza w mufie światłowodowej lub odpowiedniej przełącznicy światłowodowej.

2

3

Mufa światłowodowa

Mufa światłowodowa – to kompletny zestaw osprzętu do trwałego połączenia metodą spawania włókien dwóch (lub większej liczby) odcinków instalacyjnych kabli światłowodowych. Wewnątrz mufy znajdują się kasety magazynujące (tacki spawów) chroniące spawy przed uszkodzeniami mechanicznymi.

2

3

Złącze światłowodowe rozłączne

Spawarka światłowodowa - (ang. fusion splicer) - urządzenie służące do łączenia włókien kabla światłowodowego poprzez zgrzanie specjalnie przygotowanych końcówek w łuku elektrycznym. Łuk elektryczny pozwala na wstępne wygrzanie włókien, wykonanie spawu i końcowe wygrzanie spawu celem eliminacji naprężeń. Zespawane włókna chroni się termokurczliwymi osłonkami a całość połączenia umieszcza w mufie światłowodowej lub odpowiedniej przełącznicy światłowodowej.

2

3

Naścienna puszka światłowodowa

Mufa światłowodowa – to kompletny zestaw osprzętu do trwałego połączenia metodą spawania włókien dwóch (lub większej liczby) odcinków instalacyjnych kabli światłowodowych. Wewnątrz mufy znajdują się kasety magazynujące (tacki spawów) chroniące spawy przed uszkodzeniami mechanicznymi.

2

3

Spawarka światłowodowa

Spawarka światłowodowa - (ang. fusion splicer) - urządzenie służące do łączenia włókien kabla światłowodowego poprzez zgrzanie specjalnie przygotowanych końcówek w łuku elektrycznym. Łuk elektryczny pozwala na wstępne wygrzanie włókien, wykonanie spawu i końcowe wygrzanie spawu celem eliminacji naprężeń. Zespawane włókna chroni się termokurczliwymi osłonkami a całość połączenia umieszcza w mufie światłowodowej lub odpowiedniej przełącznicy światłowodowej.

2

3

Naścienna puszka światłowodowa

Mufa światłowodowa – to kompletny zestaw osprzętu do trwałego połączenia metodą spawania włókien dwóch (lub większej liczby) odcinków instalacyjnych kabli światłowodowych. Wewnątrz mufy znajdują się kasety magazynujące (tacki spawów) chroniące spawy przed uszkodzeniami mechanicznymi.

2

3

Spawarka światłowodowa

Spawarka światłowodowa - (ang. fusion splicer) - urządzenie służące do łączenia włókien kabla światłowodowego poprzez zgrzanie specjalnie przygotowanych końcówek w łuku elektrycznym. Łuk elektryczny pozwala na wstępne wygrzanie włókien, wykonanie spawu i końcowe wygrzanie spawu celem eliminacji naprężeń. Zespawane włókna chroni się termokurczliwymi osłonkami a całość połączenia umieszcza w mufie światłowodowej lub odpowiedniej przełącznicy światłowodowej.

2

3

Naścienna puszka światłowodowa

Mufa światłowodowa – to kompletny zestaw osprzętu do trwałego połączenia metodą spawania włókien dwóch (lub większej liczby) odcinków instalacyjnych kabli światłowodowych. Wewnątrz mufy znajdują się kasety magazynujące (tacki spawów) chroniące spawy przed uszkodzeniami mechanicznymi.

2

3