Cyfrowy dom

Pod koniec 2017 roku Spółka Fiberlink rozpoczęła budowę nowoczesnej sieci światłowodowej w powiatach wielickim oraz myślenickim kontynuując w ten sposób przyjętą w 2015 roku strategię zapewnienia dostępu do nowoczesnych usług telekomunikacyjnych na terenach o utrudnionym dostępie do szybkich, oraz niezawodnych mediów.

Inwestycja realizowana jest w ramach POPC (Program Operacyjny Polska Cyfrowa https://tiny.pl/t9vl9). Jej przedmiotem jest budowa 893 km bieżących sieci telekomunikacyjnej wraz z 51 węzłami dostepowymi. Sieć zapewni zasięg usług telekomunikacyjnych NGA dla blisko 18 tysięcy gospodarstw domowych. Budowa sieci została podzielona na etapy. Postęp prac w poszczególnych miejscowościach można obserwować na mapie (strona główna). Planowe zakończenie całej inwestycji powinno nastąpić pod koniec 2020 roku.

Pzyłącze światłowodowe - FTTH

FTTH, czyli światłowód do domu, to najnowocześniejsza technologia, która polega na doprowadzeniu do pojedynczego gospodarstwa domowego łącza światłowodowego zakończanego gniazdem abonenckim (przyłącze światłowodowe).

FTTH, czyli światłowód do domu, to najnowocześniejsza technologia, która polega na doprowadzeniu do pojedynczego gospodarstwa domowego łącza światłowodowego zakończanego gniazdem abonenckim (przyłącze światłowodowe).

Bezpłatny przyłącz